METRo

 METRo is de mobile (Walk-By) watermeter uitleesoplossing van Honeywell, die zowel manuele als RF-geschikte watermeters leest. METRo kan via Bluetooth interfaces diverse protocollen tegelijk uitlezen. De software kan op diverse Android (v4.0 en hoger) apparaten geïnstalleerd worden. De handheld communiceert direct met de server zodat de data direct zichtbaar wordt op de website. Via de website kan men routes aanmaken en deze koppelen aan medewerkers.
METRo
METRo Mobile Reading Softwaremeer